Hlasové poradenství

Umělecká agentura sv. Cecílie nabízí hlasové poradenství lidem, kteří vystupují na veřejnosti a potřebují dobře ovládat svůj hlas, potřebují se při veřejném mluvním projevu cítit dobře, uvolněně a zvládat delší mluvní projev bez únavy hlasu.

Nabízíme hlasové poradenství, poradenství při veřejném vystupování, poradenství v boji s trémou.

Ruku v ruce jdou praktická cvičení hlasového poradenství se schopností zlvádat stresové situace a umět bojovat s trémou při veřejném vystupování. Hlasové poradenství je vhodné pro pedagogy, manažery, speakry, hlasatele apod. (Pomoc nabízíme samzřejmě i lidem, kteří s hlasem nepracují veřejně.)

Výuka probíhá formou dechových, rezonančních a mluvních cvičení, které vychází z cvičení hlasové rehabilitace a ze základů pěvecké techniky.

Základem výuky je práce s dechem, který je alfou i omegou celkového projevu jak mluvního, tak i motorického.
Zásadní podmínkou úspěchu je spolupráce klienta, jeho pravidelný trénink a cílevědomost.

První zkušební lekce zdarma.

Cena dohodou.

Lektor: Bc. Pavel Borský, dipl. um.